Szukaj
  • Bartosz Rybczak

Interwencja ws dewastacji zieleni wzdłuż ulicy Franciszkańskiej

Zawnioskowaliśmy do ZDM o przeszkolenie swoich pracowników jak postępować z zielenią miejsķą.


"Wzdłuż ulicy Franciszkańskiej, na ekranach akustycznych DTŚ, jakiś czas temu pojawiły się wulgarne napisy. Po interwencji mieszkańca, ZDM usunął bohomazy, niszcząc przy okazji nasadzoną tam zieleń." - o sprawie informował portal 24gliwice.pl

"Wnosimy o wydanie wewnętrznej instrukcji dla pracowników ZDM, w której pouczy się osoby pracujące w terenie o sposobach obchodzenia się z zielenią miejską. Prosimy o położenie nacisku na zachowanie i ochronę istniejącej zieleni (krzewów, drzew, innych roślin, trawników, łąk).(...)" - takiej treści wniosek wysłaliśmy do ZDM. A o to odpowiedź, jaką otrzymaliśmy:


"Odpowiadając na Pana maila przesłanego do tut. Jednostki w dniu 16.06.2019, w zakresie „dewastacji” pnączy porastających ekrany dźwiękochłonne zlokalizowane wzdłuż DTŚ w Gliwicach, potwierdzamy zaistniałą sytuację. Zniszczeń dokonali pracownicy firmy usuwającej wulgarne i obraźliwe napisy na przedmiotowych ekranach, działającej na Nasze zlecenie. Kierownik robót dla tego zadania, po stwierdzeniu niniejszej dewastacji, wstrzymał prace i nakazał prowadzenie robót tak aby nie niszczyć celowo nasadzonej roślinności. Przedstawiciele nadzorujący prace z naszej strony dokonali oględzin zniszczeń i nakazali zabezpieczyć ukorzenione części obciętych roślin, poprzez ponowne umocowanie do stelaży ekranów dźwiękochłonnych. W przypadku stwierdzenia obumarcia któregokolwiek z uszkodzonych pnączy, wykonane zostaną nowe nasadzenia. Wszystkie powyższe prace zostaną zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy robót.

Odnosząc się do wnioskowanej przez Pana "wewnętrznej instrukcji dla pracowników ZDM", informujemy że tut. jednostka jest administratorem pasów drogowych na terenie miasta Gliwice  i wszelkie prace remontowe i naprawcze zleca podmiotom zewnętrznym fizycznie realizującym wszelkie zlecenia np. przy pielęgnacji zieleni. Pana sugestie i spostrzeżenia w sprawie zauważonych nieprawidłowości zostaną przekazane firmom realizującym zlecenia ZDM, celem ich zdyscyplinowania w szczególności pod kątem poszanowania zieleni w pasie drogowym.


11 wyświetlenia0 komentarz